Tietosuojaseloste

Päivitetty: 23.4.2023

1. Yleistä

Pyöräilykuntien verkosto ry. (jäljempänä "Yhdistys) on sitoutunut suojaamaan palvelujensa käyttäjien (jäljempänä “Käyttäjä”) tietoja ja kunnioittamaan heidän yksityisyyttään. Tässä dokumentissa kerromme, mitä henkilötietoja keräämme sinulta ja miten tietoja käytämme.

Kilometrikisa (jäljempänä "Palvelu") on yritysten, työyhteisöjen, osastojen, yhdistysten, seurojen tai minkä tahansa joukkueiden välinen leikkimielinen kilpailu, jossa osallistujat kirjaavat ylös päivittäisiä pyöräilysuorituksiaan. Kilometrikisa on valtakunnallinen pyöräilynedistämiskampanja, jonka päätarkoitus on lisätä arkipyöräilyä ja luoda hyvää joukkuehenkeä erilaisissa yhteisöissä.

Käsittelemme palvelussa siihen rekisteröityneiden käyttäjien tietoja. Aloittaessasi palvelujemme käytön, hyväksyt samalla käyttöehtomme ja tietosuojaperiaatteemme.

2. Tietosuojaperiaatteemme

Keräämme ja käsittelemme vain sellaista henkilötietoa, jota tarvitsemme Palvelumme toteuttamiseksi. Rekisteröityessäsi Palvelumme käyttäjäksi ja aloittaessasi Palvelun käytön, sinä itse päätät omien tietojesi jakamisesta palveluun ja sen muille käyttäjille. Sinulla on milloin tahansa oikeus pyytää omien tietojesi poistamista palvelusta.

Keräämämme tiedot voidaan kategorisoida käyttäjän itsensä antamiin, verkkopalveluiden käytöstä tallennettuihin sekä verkkopalvelujen analytiikan avulla johdettuihin tietoihin. Käytämme tietoja palvelun tuottamiseksi, paremman käyttökokemuksen tarjoamiseksi, palvelun suorituskyvyn seurantaan, mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämiseen sekä analytiikkaan. Analytiikan avulla keräämme tietoa sivustomme käytöstä. Näitä tietoja ei kuitenkaan voida yhdistää yksittäisiin käyttäjiin.

Käsittelemiämme henkilötietoja saatetaan tallentaa tai siirtää palvelimille, jotka sijaitsevat kotimaan rajojen ulkopuolella.

Käytämme palveluissamme evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän päätelaitteelle. Evästeiden käyttöä on kuvattu tarkemmin kohdassa 10.

Päivitämme tätä dokumenttia vastaamaan Palvelun sisältöä. Päivitetyt tiedot ovat voimassa tämän dokumentin päiväyksestä lähtien.

3. Rekisterinpitäjä

Pyöräilykuntien verkosto
Iso Roobertinkatu 3-5 A 22
00120 HELSINKI
info@poljin.fi

Yhteyshenkilö:
Matti Hirvonen
+358 40 419 4555

4. Rekisterin nimi

Kilometrikisan käyttäjärekisteri.

5. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitukset ja perusteet

Kilometrikisan käyttäjärekisterissä käsitellään Kilometrikisa-palveluun rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja. Käyttäjärekisterin tietojen käsittelyn tarkoituksia ovat Kilometrikisa-palvelun tuottaminen ja yhteydenpito käyttäjiin käyttäjäsuhteen aikana.

Palvelussa käyttäjä yksilöidään hänen antamillaan tiedoilla. Käyttäjän luoman henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen avulla mahdollistetaan käyttäjän kirjautuminen palveluun ja esimerkiksi päiväkohtaisten kilometrien merkintä. Käyttäjän antamien yhteystietojen avulla käyttäjälle voidaan lähettää palvelua ja kisojen kulkua koskevia palveluviestejä. 

Käyttäjä voi milloin tahansa omatoimisesti peruuttaa sähköpostilla lähetettyjen palveluviestien vastaanottamisen. Ohjeet tämän suorittamiseksi on sisällytetty jokaiseen palveluviestiin.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään rekisteröityneen Käyttäjän henkilö- ja yhteystietoja sekä muita palvelun toimintaan ja tarjoamiseen liittyviä vapaaehtoisesti annettavia tietoja. Näitä tietoja ovat:

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot (tähdellä merkityt ovat pakollisia):

Kilometrikisojen yhteydessä toimii myös Suomen Punaisen Ristin Ketjureaktio-varainkeruukampanja. Kampanjan toteutusta varten joukkueen kapteenilta kerätään hänen itsensä antamia tietoja. Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot Ketjureaktio-kampanjaan liittymisen yhteydessä ovat:

Verkkopalvelun käytöstä ja analytiikan avulla johdetut tiedot:

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään vain käyttäjältä itseltään.

8. Henkilötietojen suojaaminen ja käsittelyn rajoittaminen

Sähköisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.

Tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka ovat salasanoilla, palomuureilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin käsiksi pääsevät vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

9. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Kilometrikisan käyttäjärekisterin tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta ulkopuolisille, lukuun ottamatta tietojen siirtoa muille palveluntarjoajille palvelun toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Pyöräilykuntien verkosto ry. luovuttaa tai siirtää käyttäjärekisterin tietoja seuraaville tahoille:

10. Tietoa evästeistä

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa sivustolla. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä palvelun sivulta toiselle. Kaikki modernit verkkopalvelut käyttävät evästeitä tarjotakseen paremman palvelun käyttökokemuksen.

Kilometrikisassa välttämättömäksi luokiteltuja evästeitä käytetään palvelun vaatimien perustoimintojen toteuttamiseen (esim. kirjautuminen ja muut toiminnallisuudet).

Lisäksi Kilometrikisassa käytetään kolmannen osapuolen evästeitä seuraaviin tarkoituksiin:

Kukin eväste asetetaan erikseen kullekin käyttämälläsi päätelaitteelle ja on sidottu käyttämääsi selaimeen. Eväste ei voi ajaa ohjelmia, eikä se voi vahingoittaa päätelaitettasi tai sen sisältämiä tietoja.

Voit tehdä muutoksia evästeasetuksiin kategoriakohtaisesti milloin vain haluat. Evästeiden hallintaan johtava linkki löytyy jokaisen sivun alalaidasta sekä Omat tiedot -sivulta.

Voit myös halutessasi estää evästeiden käytön selaimesi asetuksista siten, että selain ei enää salli evästeiden tallentamista. Tämä vaikuttaa kuitenkin kielteisesti Palvelun toimivuuteen.

11. Henkilötietojen siirrot Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Käyttäjä pysyy palvelun käyttäjänä, kuitenkin enintään 10 vuotta Käyttäjän viimeisestä kirjautumisesta.

13. Käyttäjän oikeudet

Käyttäjä voi milloin tahansa omatoimisesti peruuttaa sähköpostilla lähetettyjen palveluviestien vastaanottamisen. Ohjeet tämän suorittamiseksi on sisällytetty jokaiseen palveluviestiin.

Lisäksi käyttäjällä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

Käyttäjän tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Pyöräilykuntien verkosto ry. voi pyytää Käyttäjää tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan Käyttäjän henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Pyöräilykuntien verkosto ry. voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

14. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Käyttäjän asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Käyttäjä katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

15. Yhteydenotot

Käyttäjän oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen info(at)poljin.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Pyöräilykuntien verkosto ry., Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 HELSINKI.

16. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin. Viimeisimmän päivityksen ajankohta löytyy dokumentin alusta.